Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα

1 ώρα

Δραστηριότητα στη δομή επανάληψης

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe.docx

Η διδακτική διαδικασία ξεκινά με την επαναπροσέγγιση εννοιών που έχουμε δουλέψει στη δομή επανάληψης και πιο συγκεκριμένα (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) με την εντολή επανάληψης Για … από … μέχρι. Στο φύλλο εργασίας που έχουμε, καλούμαστε να εργαστούμε σε ζεύγη στο εργαστήριο και με το λογισμικό Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, ώστε να αναπτύξουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει ένα πλήθος δεδομένων και υπολογίζει το μέσο όρο των δεδομένων που διάβασε (ΔΕ1).

Χρησιμοποιώντας μία μεταβλητή λύνουμε το πρόβλημα με τη χρήση μιας εντολής επανάληψης.


Δραστηριότητα στη Δομή Επανάληψης


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
829