Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

3 ώρες

Δραστηριότητες αξιολόγησης της γνωστικής περιοχής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_7.docx

Τα παιδιά δημιουργούν ένα σενάριο για υποτιθέμενα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει  μια σύγχρονη οικογένεια και προσπαθούν να τα επιλύσουν δραματοποιώντας το συγκεκριμένο σενάριο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
847