Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

3 ώρες

κινητοποίηση, ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx

Η πρώτη δραστηριότητα έχει ως σκοπό να διερευνήσει την πρότερη γνώση των μαθητών , να καταγράψει αναπαραστάσεις, γνώσεις και βιώματα σχετικά με τις μορφές της οικογένειας.

 Εδώ χρησιμοποιείται μια παρουσίαση με εικόνες από διάφορες μορφές οικογένειας- πυρηνική, μονογονεϊκή, διευρυμένη κ.λ π. και ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν αρχικά και στη συνέχεια να ταξινομήσουν τις εικόνες ανάλογα με το είδος της οικογένειας που παρουσιάζονται σε αυτές. Έτσι μπορούν  εντοπίζοντας τις διαφορές να αποσαφηνίσουν τις έννοιες  μονογονεϊκή, διευρυμένη, πυρηνική οικογένεια , να εντοπίσουν τα μέλη μιας οικογένειας και παράλληλα να κατονομάσουν τους πιθανούς ρόλους των μελών μιας οικογένειας, π.χ. πατέρας, μητέρα, γιαγιά, σύντροφος κ.λ.π.


ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
844