«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αφορά την ενότητα «Η οικογένεια» του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄Τάξης Δημοτικού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής επιδιώκεται:

  η πνευματική η  ανάπτυξη των μαθητών, μέσα  από  την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης  του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής, καθώς και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, με απώτερο  στόχο την εφαρμογή τους στην καθημερινή τους ζωή.

η ηθική ανάπτυξη τους , µε την ενθάρρυνση τους ώστε να αξιολογούν µε κριτικό  πνεύμα  θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων τους ως μέλη της κοινωνίας.

τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού.

Γενικός στόχος: Κατανόηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μελών της οικογένειας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
κινητοποίηση, ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και αίθουσα διδασκαλίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δραστηριότητες εμπέδωσης της γνωστικής περιοχής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δραστηριότητες αξιολόγησης της γνωστικής περιοχής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
να προσεγγίσουν και να αποσαφηνίσουν τις έννοιες «μορφή της οικογένειας», «ρόλοι και οργάνωση της
να αναφέρουν ρόλους των μελών της ελληνικής οικογένειας
να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της οικογένειας
να κατανοήσουν το δικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια
να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις των μελών της ελληνικής οικογένειας,
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Άτομο-Σύνολο, αλληλεπίδραση, ομοιότητα-Διαφορά, Σύστημα-Οικογένεια,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο Η/Υ, διαδραστικός πίνακας και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).