Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Πληροφορική» της Β’ Τάξεως Γυμνασίου, στην τρίτη Θεματική Ενότητα «Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας», Κεφάλαιο 7 (Υπηρεσίες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό).  Επίσης, εντάσσεται στο μάθημα «Πληροφορική» της Α΄Τάξεως Γυμνασίου , στην τέταρτη Θεματική Ενότητα «Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του», Κεφάλαιο 13 (Άντληση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό).Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο – Μάιος 2011,  που εφαρμόζεται ήδη σε μερικά Γυμνάσια και στα Πειραματικά, ο άξονας μαθησιακών στόχων «Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ» της Α’ Τάξης στοχεύει μεταξύ άλλων οι μαθητές να χρησιμοποιούν τεχνικές και κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών(συνάφεια,αξία και χρησιμότητα των πληροφοριών για το συγκεκριμένο σκοπό). Επίσης οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες στοχοθεσίας και αυτορρύθμισης κατα την πλοήγηση τους στο web.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές σχεδόν πάντα αναφέρουν πως γνωρίζουν να αναζητούν πληροφορίες με μηχανές αναζήτησης αλλα με τη διεξαγωγή του σεναρίου  επισημαίνεται, ότι το μάθημα δεν περιορίζεται σε απλή αναζήτηση πληροφοριών, αλλά σε γνωριμία με τις ίδιες τις Μηχανές Αναζήτησης, με εξειδικευμένους τρόπους αναζήτησης πληροφορίας και με τεχνικές αξιολόγησης, δηλαδή  εμβάθυνση της διαδικασίας αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι μαθητές κατανοούν  ότι οι Μηχανές Αναζήτησης είναι ειδικά προγράμματα που τα έχουν κατασκευάσει εταιρείες που τις διαθέτουν δωρεάν για χρήση μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Εκεί ο καθένας μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις – κλειδιά και τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι ένας κατάλογος από διάφορες διευθύνσεις-συνδέσμους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Αναζήτηση πληροφοριών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
«Ιστορική Εξέλιξη μηχανών αναζήτησης»
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
«Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης»
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σύνθετη αναζήτηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παραδείγματα σύνθετων αναζητήσεων με την Google
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να κατανοούν σε βασικό επίπεδο την έννοια της Μηχανής Αναζήτησης
να εξοικειωθούν στην εφαρμογή σύνθετων και αποτελεσματικών τεχνικών αναζήτησης πληροφοριών
να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας – με τους συλλογισμούς τους και την κοινή προσπάθεια
να αποδέχονται διαφορετικά μοντέλα σκέψης και να εμπλουτίζουν τον προσωπικό τρόπο σκέψης τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μηχανές αναζήτησης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής . Σύνδεση με το Ιντερνετ σε κάθε σταθμό εργασίας.Εγκατάσταση των Φυλλομετρητών (Firefox, Crome)

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).