Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

2 ώρες

«Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης»

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
se_drastiriotita_2.docx

Κατα  τη διεξαγωγή της φάσης αυτης οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των Μηχανών Αναζήτησης. Η δραστηριότητα γίνεται με την επίσκεψη στο Φωτόδεντρο και την ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο "Λειτουργία των Μηχανών Αναζήτησης ".Οι μαθητές παρακολουθούν σε μία διαδραστική παρουσίαση τον τρόπο λειτουργίας των Μηχανών Αναζήτησης και απαντούν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Εδώ θα χρειαστεί να εξηγηθεί η έννοια ‘Βάση Δεδομένων’, ως οργανωμένη συλλογή στοιχείων που μπορούν να ανακτηθούν εύκολα - αλλά χωρίς επιπλέον ανάλυση, διότι ξεφεύγει από τους στόχους του μαθήματος. 


«Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης».

Απο Φωτόδεντρο, επιλέξτε «Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης». Αφού ακολουθήσετε τα βήματα της παρουσίασης, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα της παρουσίασης, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Spiders


Εντοπισμός πληροφορίας


Εμφάνιση αποτελεσμάτων


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
849