Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων οι μαθητές είναι σε θέση να μελετήσουν και να συσχετίσουν την ακμή του 5ου π.Χ. αιώνα στην Αθήνα με την κατασκευή του Παρθενώνα, την αρχιτεκτονική του ναού με την παγκόσμια φήμη του και τον θαυμασμό προς αυτόν, και ανακαλύπτοντας την ιστορία του να αιτιολογήσουν τη διεκδίκηση επιστροφής των "ελγίνειων μαρμάρων" στην Ελλάδα. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η πλειοψηφία των Ελλήνων παρότι νιώθει υπερήφανη για τον παγκόσμιο θαυμασμό προς τον Παρθενώνα, ελάχιστα πράγματα γνωρίζει για τον ναό. Επιπλέον, οι σχετικές αναφορές στα σχολικά βιβλία είναι φειδωλές με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν οι μαθητές βασικά στοχεία για την κατασκευή, την αρχιτεκτονική και τις "περιπέτειες" του ναού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφική) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η κατασκευή του ναού
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Στοιχεία αρχιτεκτονικής
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ο Παρθενώνας στον χρόνο
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να συσχετίσουν την κατασκευή του Παρθενώνα με την επικρατούσα εκείνη την εποχή κατάσταση
να ανακαλύψουν τα "μυστικά" και τις ιδιαιτερότητες της αρχιτεκτονικής του Παρθενώνα
να ερμηνεύσουν τον παγκόσμιο θαυμασμό για τον ναό της Αθηνάς
να γνωρίσουν την πορεία του Παρθενώνα στον χρόνο
να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τον λόγο διεκδίκησης της επιστροφής στην Ελλάδα των Ελγίνειων μαρμάρων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ακρόπολη, ναός, Αθήνα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).