Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Δυναμική Ενέργεια -Κινητική Ενέργεια-Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

2 ώρες

Διερευνητική Εκπαιδευτική Διαδικασία

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eikona_enaysma_endiaferontos.docx fyllo_ergasias.docx

Βήμα 1ο: Έναυσμα ενδιαφέροντος

Ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να παρατηρήσουν την εικόνα  ενώ  τους την περιγράφει. Η εικόνα δείχνει τις διαδοχικές θέσεις μιας μπάλας που πετάμε προς τα πάνω στον αέρα. Όταν η μπάλα βρίσκεται στην ανώτερη θέση έχει τη μέγιστη δυναμική ενέργεια. Η μπάλα έχει τη μέγιστη κινητική ενέργεια όταν έχει τη μέγιστη ταχύτητα. Στο παράδειγμα όσο η μπάλα πέφτει η δυναμική ενέργεια μειώνεται γιατί η απόσταση από το έδαφος μειώνεται.

Εναλλακτικά μπορεί να προβληθεί σχετικό βίντεο στο οποίο βλέπουμε τις διαδοχικές θέσεις από τις οποίες περνάει μια μπάλα και τις αντίστοιχες αλλαγές στην κινητική και τη δυναμική ενέργεια.

Βήμα 2ο : Προβληματισμός – Διατύπωση υποθέσεων – Προϋπάρχουσες γνώσεις

Τίθενται μερικές βασικές ερωτήσεις: «Από τι εξαρτάται η κινητική και δυναμική ενέργεια ενός αντικειμένου;»  «Διατηρούνται ή χάνονται;» «Αλλάζουν μορφή;»

Διατυπώνονται υποθέσεις από τους μαθητές έτσι ώστε να οδηγηθεί η συζήτηση στο υπό ανάπτυξη θέμα της Αρχής Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας.

Στη συνέχεια προτείνεται να αναφερθούν από τους μαθητές παραδείγματα  από τη καθημερινή ζωή, όπου παρατηρούν ανάλογα φαινόμενα και χαρακτηριστικά.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι  έννοιες της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας και της τριβής. 


Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΠΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δυναμική Ενέργεια -Κινητική Ενέργεια-Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
897