Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο ραδιοφωνικός σταθμός και η εμβέλεια μετάδοσης

3 ώρες

Κατασκευή κύκλου

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2_circle.doc

Σε αυτή την φάση του σεναρίου ασχολούμαστε με το ζήτημα της κατασκευής του σχήματος του κύκλου, όπου συζητάμε για τον τρόπο κατασκευής του (μέσω του Β μέρους της δεύτερης δραστηριότητας και της τρίτης δραστηριότητας). Είναι πιθανό κάποιοι από εμάς να έχουμε δει και να έχουμε χρησιμοποιήσει το διαβήτη ή να έχουμε εργαστεί στο προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου για την κατασκευή κύκλων. Απώτερος στόχος είναι να εφαρμόζουμε τον καταλληλότερο τρόπο κατασκευής κύκλου ανάλογα με την περίσταση υποστηρίζοντας πότε είναι χρήσιμος ο διαβήτης και πότε άλλα εργαλεία. Με την τρίτη δραστηριότητα συζητάμε το θέμα της κατασκευής του κύκλου στην καθημερινότητα (π.χ. από μαραγκό, υδραυλικό, χτίστη, πλακά ή την δημιουργία κυκλικών φρεατίων στο δρόμο) ή ακόμα και την ανάγκη να δημιουργήσουμε κάπου έναν κύκλο. Επίσης, θα διερευνήσουμε πώς μπορούν δύο άτομα με το σώμα τους και την κίνησή τους να σχεδιάσουν έναν κύκλο.

Τέλος, είναι σημαντικό να πραγματοποιήσετε τις κατασκευές και στον πίνακα με τη χρήση τόσο του διαβήτη, όσο και του σπάγκου με πλαστική στερεά κόλλα πλαστελίνη, όπου ανά ομάδα θα κατασκευάσετε σε πρώτη φάση κύκλους και στη συνέχεια ίσους και ομόκεντρους κύκλους. Μέσω αυτής της εργασίας θα αξιολογηθείτε ως προς το βαθμό που έχετε κατανοήσει τις γεωμετρικές έννοιες στις οποίες έχετε ήδη εργαστεί.


Τρόποι σχεδιασμού και κατασκευής κύκλου


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ραδιοφωνικός σταθμός και η εμβέλεια μετάδοσης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
901