Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων

1 ώρα

Η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων.

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe3_g2.docx

Εκτός όμως από το ζήτημα της αναγκαιότητας ή μη χρήσης πίνακα σε κάποιο πρόβλημα, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να προσδιορίζουμε αν η εκφώνηση του προβλήματος μάς παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πίνακα. Η δυνατότητα χρήσης πίνακα στη ΓΛΩΣΣΑ, σχετίζεται με τη δυνατότητα προσδιορισμού και δήλωσης του μεγέθους του πίνακα στο τμήμα δηλώσεων του προγράμματος πριν από την εκτέλεσή του. Στις δύο δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, εστιάζουμε στο θέμα.

Γενικά, στη ΓΛΩΣΣΑ, το μέγεθος του πίνακα δεν μπορεί να λαμβάνει τιμή με τη χρήση κάποιας εντολής εντός του σώματος του προγράμματος, αλλά χρειάζεται να είναι μία συγκεκριμένη ακέραια θετική τιμή. Ο προσδιορισμός μπορεί να γίνει και με αντιστοίχιση σταθερών τιμών με ονόματα, εφόσον αυτά δηλωθούν στην αρχή του προγράμματος (στο τμήμα δήλωσης σταθερών). Ένα τέτοιο όνομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι δυνατή η μεταβολή της τιμής της σταθεράς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.


Να προσδιορίσετε αν έχουν λάθος οι παρακάτω αλγόριθμοι, ως προς τον τρόπο δήλωσης του πίνακα.


Προγράμματα


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
919