Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων

1 ώρα

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe1_g2.docx

Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν στην παράγραφο της δομής επανάληψης επεξεργάζονταν μία σειρά δεδομένων. Όταν ήταν γνωστό το πλήθος των επαναλήψεων ήταν προτιμότερο να αξιοποιήσουμε την εντολή επανάληψης Για … από … μέχρι. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τη δομή δεδομένων του πίνακα. Οι πίνακες, όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελούν ένα βολικό τρόπο για τη διαχείριση πολλών δεδομένων ιδίου τύπου, αλλά συχνά η χρήση τους είναι περιττή και επιζήμια στην ανάπτυξη του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό και με τη συνδρομή του πρώτου φύλλου εργασίας, καλούμαστε να εργαστούμε σε ομάδες δύο ατόμων (ζεύγη) στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αξιοποιώντας το λογισμικό Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, ώστε να διερευνήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με την αναγκαιότητα ή μη χρήσης πίνακα.

Έτσι, δίνονται δύο αλγόριθμοι που επιλύουν το ίδιο πρόβλημα και ζητείται η αιτολόγηση χρήσης ή μη των πινάκων για την επίλυση της δραστηριότητας. Αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του αλγορίθμου, η δραστηριότητα εμπλουτίζεται μέσα από τους ίδιους τους μαθητές όπου καλούνται να προσθέσουν ένα νέο-επιπλέον ερώτημα που να αναδεικνύει την ανάγκη χρήσης πίνακα.


Προγράμματα


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
917