Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κατά την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου οι μαθητές, κατά την πρώτη φάση, με σημείο αναφοράς ένα ερωτηματολόγιο επιχειρούν να εντοπίσουν τις σχέσεις λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Κατά τη δεύτερη φάση, παρακολουθούν ένα απόσπασμα κινηματογραφικής ταινίας βασισμένης σε λογοτεχνικό έργο και διαβάζουν το αντίστοιχο κείμενο κάνοντας τη σύγκριση των δύο. Στην τρίτη φάση, επιλέγουν οι ίδιοι ένα απόσπασμα λογοτεχνικού έργου ή συγ-γράφουν ένα δικό τους κείμενο και οργανώνουν την κινηματογραφική του μεταφορά (δημιουργία σεναρίου, σκηνοθεσία, διανομή ρόλων, βιντεοσκόπηση).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία των Βιωματικών Δράσεων του Γυμνασίου εντάσσεται και αυτό με τον τίτλο "Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης". Οι μαθητές, ως επί το πλείστον, δεν γνωρίζουν ότι κάποιες τέχνες διαλέγονται μεταξύ τους. Επίσης, δύσκολα εντοπίζουν κοινά στοιχεία έκφρασης σε διαφορετικές τέχνες. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν οι μαθητές επιχειρήσουν να συγκρίνουν καλλιτεχνικά δημιουργήματα δύο διαφορετικών τεχνών και να καταγράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Το παρόν σενάριο αποτελεί μια πρόταση, προκειμένου οι μαθητές που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη βιωματική δράση να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αφήγηση σε δυο τέχνες, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
Σύγκριση λογοτεχνικού και κινηματογραφικού έργου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
Δημιουργία πρωτότυπης ταινίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές λογοτεχνικά έργα που έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες.
Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης λογοτεχνίας και κινηματογράφου.
Να μπορούν να ανιχνεύσουν τρόπους αφήγησης σε λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα.
Να είναι σε θέση να συγκρίνουν ένα λογοτεχνικό κείμενο με το αντίστοιχό του φιλμικό.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κινηματογράφος, λογοτεχνία, διάλογος τεχνών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο ή ύπαρξη φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).