Ανεργία

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανεργία

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, είναι η ανεργία. Το σενάριο αυτό, σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές  την έννοια της ανεργίας, τις συνέπειες, τα είδη  και τους τρόπους αντιμετώπισής της.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να αποσαφηνιστεί η έννοια της ανεργίας, η μέτρησή της και να γίνουν γνωστά στους μαθητές τα είδη της, οι τρόποι καταπολέμησής της, και να εντοπισθούν οι επιπτώσεις της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έννοια της ανεργίας και μέτρησή της
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Είδη ανεργίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Συνέπειες και καταπολέμηση της ανεργίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν οι μαθητές την έννοια της ανεργίας.
Να εκτιμούν και να συγκρίνουν οι μαθητές ποσοστά ανεργίας
Να διακρίνουν οι μαθητές τα διάφορα είδη ανεργίας
Να συνειδητοποιούν οι μαθητές τις συνέπειες της ανεργίας
Να αξιολογούν οι μαθητές τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ανεργία, μέτρηση της ανεργίας, είδη ανεργίας, συνέπειες της ανεργίας, καταπολέμηση της ανεργίας,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό μηχάνημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανεργία » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).