Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανεργία

3 ώρες

Έννοια της ανεργίας και μέτρησή της

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_1.doc

Στη φάση αυτή στόχος είναι οι μαθητές να εξηγούν την έννοια της ανεργίας και να εκτιμούν και να συγκρίνουν ποσοστά ανεργίας.

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση που εμπεριέχει κιννδύνους κοινωνικών αναταραχών όταν είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Για λόγους οικονομικής ανάλυσης, ο πληθυσμός κάθε κοινωνίας διακρίνεται: σε οικονομικά ενεργό (όσοι μπορύν και θέλουν να εργαστούν) και αποτελούν το εργατικό δυναμικό, και σε οικονομικά μη ενεργό πληθυμό (όσοι δεν μπορούν να εργαστούν και όσοι μπορούν αλλά για διάφορους λόγους δεν θέλουν να εργαστούν).

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός - εργατικό δυναμικό διακρίνεται στους απασχολούμενους (αυτοί που εργάζονται)  και τους ανέργους (αυτοί που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση)

Η ανεργία μπορεί να μετρηθεί σαν απόλυτο μέγεθος και σαν ποσοστό επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού. 

ποσοστό ανεργίας=άνεργοι/(εργατικό δυναμικό)×100


Ερωτήσεις αντιστοίχισης


Επιλέξτε τη σωστή απάντηση


Πίνακας Ανεργίας στην Ελλάδα

Στοιχεία για το εργατικό δυναμικό από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάγραμμα ποσοστού ανεργίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανεργία » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
946