Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανεργία

3 ώρες

Είδη ανεργίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_1.doc

Στόχος αυτής της φάσης, είναι να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τα είδη της ανεργίας και να αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμενο της ανεργίας είναι περίπλοκο.

Διακρίνουμε τέσσερα είδη ανεργίας:

Εποχιακή: οφείλεται στις συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας

Τριβής: οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας

Διαρθρωτική: οφείλεται στη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων ειδικεύσεων

Ανεπαρκούς Ζήτησης ή κεϋνσιανή: οφείλεται στην πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις καθόδου και ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Έχει κυκλικό χαρακτήρα και η διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου

 


Κάρτες διαλόγου


Επαγγέλματα που χάθηκαν


Κάρτες ερωτήσεων

Γράψτε την απάντηση στο αντίστοιχο πεδίο

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανεργία » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
947