Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

   Το "Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!" είναι ένα διαθεματικό project διάρκειας ολόκληρου του διδακτικού έτους, που μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης της ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου. Αποτελείται από 4 φάσεις, διαφορετικά δομημένες μεταξύ τους. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, καλό θα ήταν να αφιερώνονται κάθε εβδομάδα 2 διδακτικές ώρες μαζί.

   Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας με φορείς κι εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και βασίζεται αμιγώς στην ανθρώπινη διάδραση που υπάρχει τόσο μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευέλικτο κι εφαρμόσιμο σε προκλητικά περιβάλλοντα μάθησης (διαπολιτισμικές τάξεις, τάξεις που περιλαμβάνουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να αντιληφθούν οι μαθητές πως τα συναισθήματα λειτουργούν ως παράγοντες διαμόρφωσης των στόχων τους και πως η επίτευξη των στόχων, με τη σειρά της, λειτουργεί ως εφόδιο στην ευτυχία τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
450 λεπτά
Φάση 1: Βιωματικό εργαστήρι
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
450 λεπτά
Φάση 2: Ευαισθητοποίηση μέσα από τον Κινηματογράφο
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα προβολέα
450 λεπτά
Φάση 3: Το δέντρο των ονείρων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
270 λεπτά
Φάση 4: Κατασκευή εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ
Χώρος Διεξαγωγής: Χώροι του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Αρμονική συνεργασία και ανάπτυξη δημιουργικής εργασίας
  2. Κοινωνικοποίηση μέσα στα πλαίσια της ομάδας
  3. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης κι ενίσχυση συναισθηματικής νοημοσύνης
  4. Επιμόρφωση για τον τρόπο κατασκευής ενός ντοκιμαντέρ
  5. Βιωματική προσέγγιση της Τέχνης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
συναισθήματα
ενσυναίσθηση
όνειρα
στόχοι
κατασκευές
βιωματικό εργαστήρι
τέχνη
Project
ομαδική διδασκαλία
μαθητοκεντρικό
ντοκιμαντέρ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προτζέκτορας, CD player, πίνακας, μπάλα, χαρτόνι του μέτρου, μαρκαδόροι, χαρτόνια διαφόρων χρωμάτων, βιντεοκάμερα
Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Αθιανάς (Εκπαιδευτικός)