Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μέσα από μια σειρά δραστηριότητες επιχειρείται να "ανακαλύψουν - αποδείξουν" οι μαθητές το πυθαγόρειο θεώρημα, τόσο αλγεβρικά όσο και γεωμετρικά.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Παρά τις προσπάθειες του σχολικού εγχειρίδιου, ο βασικός όγκος των μαθητών της Β' Γυμνασίου δείχνει να μην κατανοεί την  σημασία του Πυθαγορείου Θεωρήματος. Μέσα από το παρόν σενάριο γίνεται προσπάθεια ανάδειξηςκαι σύνδεσης τόσο της αλγεβρικής όσο και της γεωμετρικής σημασίας του. Επιχειρείται επίσης και μια εισαγωγή στην απόδειξη, ως μαθηματική έννοια. Η συγκεκριμένη περιοχή των μαθηματικών προσφέρεται για αυτό, καθώς μπορεί να γίνει μια γεωμετρική "απόδειξη" του Θεωρήματος, αποφεύγοντας τα αυστηρά κομμάτια και μένοντας στον βασικό κορμό της διαδικασίας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Γεωμετρική "απόδειξη" του Θεωρήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 3: Διατύπωση της αλγεβρικής σχέσης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: Συσχετισμός γεωμετρικής και αλγεβρικής ερμηνίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα
  2. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη γεωμετρική σημασία του Πυθαγορείου Θεωρήματος
  3. Να κατανοήσουν οι μαθητές την αλγεβρική σημασία του Π.Θ. και να τη συσχετίσουν με τη γεωματρική
  4. Να κατασκευάσουν μια "απόδειξη" για το Πυθαγόρειο Θεώρημα και να κατανοήσουν τη σημασία της.
  5. Να κατανοήσουν το αντίστροφο του Πυθαγορίου Θεωρήματος και τη διαφορά του από το ευθύ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πυθαγόρειο Θεώρημα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Τζέτζιας (Εκπαιδευτικός)