Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η παρέα του 'Ηλιου στο νηπιαγωγείο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται ένα θέμα που απασχολεί τα νήπια και τα γοητεύει ταυτόχρονα.Η γνωριμία με το ηλιακό σύστημα και το διάστημα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά, για να κατανοήσουν ότι η Γη , το σπίτι μας , είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του διδακτικού αυτού σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τα χαρακτηριστικά τους.
 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
50 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα, ηλεκτρονικός υπολογιστής
45 λεπτά
Φάση 2: Πλανήτες και ελληνική μυθολογία
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα , ηλεκτρονικός υπολογιστής
50 λεπτά
Φάση 3: Παίζουμε με τους πλανήτες
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα , ηλεκτρονικός υπολογιστής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να συνδέσουν τα ονόματα των πλανητών με τους θεούς της ελληνικής μυθολογίας
  2. Να εμπλακούν με αφορμή τους πλανήτες σε μαθηματικές δραστηριότητες
  3. Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και δημιουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ηλιακό σύστημα
πλανήτες
νηπιαγωγείο
μυθολογία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
σχολική αίθουσα, ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Βουδούρη (Εκπαιδευτικός)