Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα ανήκει στο 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Βιολογίας Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου.

 

Οι μαθητές καθοδηγούνται στην ανακαλυπτική μάθηση μέσω προϋπάρχουσας γνώσης και εργάζονται σε ομάδες των 3 ατόμων.

Αποκτούν δηλωτική γνώση με την καθοδήγηση της εικόνας και των video, μέσω των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ και υπερπηδούν παρανοήσεις.

Ενσωματώνουν τις έννοιες  αποδεχόμενοι το βάθος αλλά και το πλάτος της κάθε έννοιας και τις ενσωματώνουν σε δίκτυο εννοιών χρησιμοποιώντας τα  μοντέλα διδακτικής εννοιών: FRAZER model και 4-SQUARE chart.Τα συγκεκριμένα μοντέλα  περιορίζουν επίσης τις παρανοήσεις καθώς ενσωματώνουν αντιπαράδειγμα σε κάθε έννοια.

Αξιολογούν την πορεία τους με φύλλα αξιολόγησης και διαδραστικές δραστηριότητες.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας ερευνά μεταξύ των άλλων τους μοριακούς εκείνους μηχανισμούς με τους οποίους ένα γονίδιο εκφράζεται και οδηγεί στη σύνθεση μιας πρωτεΐνης, ή ενός μορίου RNA.Η σύνθεση των πρωτεϊνών ως προς την ακριβή ποσότητά τους αλλά και την ακριβή  χρονική στιγμή εμφάνισής τους στο ζωντανό κύτταρο διερευνάται σήμερα στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντα του κόσμου.Ο σωστός προγραμματισμός της λειτουργίας των κυττάρων ανατρέπεται σε περιπτώσεις δημιουργίας καρκίνων, γεγονός που αυξάνει το επιστημονικό ενδιαφέρον της γονιδιακής έκφρασης. Έτσι με το διδακτικό αυτό σενάριο ευελπιστώ:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταγραφή και η μετάφραση των γονιδίων των ευκαρυωτικών κυττάρων και κατ' επέκταση των οργανισμών.

Να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε κυτταρικός τύπος  του ανθρώπινου σώματος, ως δυναμική οντότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του ρυθμίζει την γονιδιακή έκφραση στις πορείες από τη μεταγραφή του, έως το τελικό πρωτεϊνικό προϊόν σε μια αυστηρά προγραμματισμένη σειρά, ώστε να επιτευχθεί η ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ του οργανισμού.

 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Γονιδιακή έκφραση, μεταγραφή
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
45 λεπτά
Φάση 2: Η μετάφραση της γενετικής εντολής
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Ανατροφοδότηση- αξιολόγηση-επέκταση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν τον όρο "γονιδιακή έκφραση"
  2. Να κατανοήσουν τις διαδικασίες της μεταγραφής και μετάφρασης των γονιδίων
  3. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της γονιδιακής ρύθμισης σε πολλά επίπεδα
  4. Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ απέναντι στις Βιολογικές επιστήμες
  5. Να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες, ΑΝΑΓΚΑΙΟ για να ανταπεξέλθουν στις Παννελαδικές Εξετάσεις
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μεταγραφή
πρόδρομο και ώριμο mRNA
κυτταρική διαφοροποίηση
γονιδιακή έκφραση
μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοποροβολέας, φωτοτυπίες από: Campbell :"Biology", Mader "Concepts of Biology", Leland Hartwell, Leroy Hood, ...."From genes to Genomes" . Τα συγκεκριμένα βιβλία διδάσκονται σε Λύκεια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΟΥΦΑ (Εκπαιδευτικός)