Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το πορτραίτο της αρχαίας Ελληνίδας σε Αθήνα και Σπάρτη

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν η ανάδειξη της θέσης της γυναίκας στην αρχαιότητα. Το σκεπτικό της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η ιστορία μέχρι τώρα αφηγούνταν πράξεις μεγάλων ανδρών και το ζητούμενο ήταν η ένταξη της ιστορίας της γυναίκας στην επίσημη ιστορία. Με αφορμή τις λίγες πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο για τις γυναίκες στην αρχαιότητα οι μαθητές λειτουργούν σαν ερευνητές καλύπτοντας το κενό με το να αναζητούν πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα. Οι δραστηριότητες παρέχουν οπτικές που φωτίζουν το ρόλο της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

 

Με αφορμή το λίγο χώρο που αφιερώνει το σχολικό εγχειρίδιο όσον αφορά στις γυναίκες, οι μαθητές ωθούνται στο να προβληματιστούν αλλά και να καλύψουν το κενό μέσα από τη δική τους έρευνα. Η κατανόηση μιας κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της αλλά και όλων των μελών που την αποτελούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ρόλος των γυναικών, σχεδόν του μισού πληθυσμού μιας κοινωνίας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 1: Φάση διερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα (3-4 ατόμων)
45 λεπτά
Φάση 2: Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα (3-4 ατόμων)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης.
  2. Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις «παραγκωνισμένες» φωνές της ιστορίας και να τις αναδείξουν.
  3. Να συγκρίνουν διαφορετικές κοινωνίες (Αθήνα – Σπάρτη), ανακαλύπτοντας ομοιότητες και διαφορές.
  4. Να μπορούν να «διαβάζουν» μια οπτική αναπαράσταση και να εξάγουν συμπεράσματα.(οπτικός γραμματισμός)
  5. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, δηλαδή τη δυνατότητα να κατανοούν κάποιον άλλο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γυναίκα
Αρχαία Ελλάδα
Αθήνα
Σπάρτη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα μαθητών.
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λάιου (Εκπαιδευτικός)