Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

En voyageant vers Eurodisney/Ταξιδεύοντας προς τη Eurodisney

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το βασικό λεξιλόγιο που αφορά την πόλη, τα καταστήματά της, κάποια τρόφιμα καθώς και το γραμματικό φαινόμενο της Προστακτικής. Ακολουθεί προδιαγραφές μάθησης οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας για την α/θμια εκπαίδευση καθώς και  τις διδακτικές αρχές του ενιαίου ΕΠΣ-ΞΓ και εναρμονίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 όπως αυτό καθορίζεται από το CECRL.  Οι δραστηριότητες του σεναρίου σχεδιάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών δεξιοτήτων καθώς και την καλλιέργεια της διερευνητικής και ενεργητικής μάθησης. Ως κύρια στρατηγική επίτευξης των προηγούμενων στόχων, προτείνεται η ομαδική ή δυαδική εργασία των μαθητών (ομαδο-συνεργατική μέθοδος).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το Παρίσι προς την Eurodisney, το λεωφορείο που μεταφέρει μια ομάδα μαθητών και την καθηγήτριά τους, χαλάει και αναγκάζονται να περιμένουν για λίγες ώρες στην πόλη Villiers-sur-Marne. Επωφελούνται της ευκαιρίας για να κάνουν μία βόλτα στην πόλη (μαθαίνω τα βασικά κτίρια: σχολείο, εκκλησία κλπ) και να πραγματοποιήσουν κάποιες αγορές τροφίμων (μαθαίνω τα καταστήματα και κάποια τρόφιμα). Όσον αφορά το γραμματικοσυντακτικό μέρος, έμφαση δίνεται στην Προστακτική των ρημάτων α' συζυγίας. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας για την α/θμια εκπαίδευση και εναρμονίζονται με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 όπως αυτό καθορίζεται από το CECRL. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Villiers-sur-Marne, η πόλη που θα μας φιλοξενήσει
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
40 λεπτά
Φάση 2: Κάνω αγορές στην πόλη
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
40 λεπτά
Φάση 3: Η Eurodisney μας περιμένει!
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Μαθαίνω το λεξιλόγιο των σημαντικών κτιρίων μιας πόλης
  2. Μαθαίνω το λεξιλόγιο που αφορά τα καταστήματα
  3. Μαθαίνω κάποια τρόφιμα
  4. Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να χρησιμοποιώ την Προστακτική των ρημάτων α' συζυγίας και του aller
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κτίρια
καταστήματα
τρόφιμα
προστακτική
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα Η/Υ, ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)