Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με τίτλο "Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης", γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών όπως η δρομολόγηση πακέτων σε TCP/IP δίκτυα και παρουσιάζονται βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP (Routing Information Protocol). Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται μέσω βίντεο (εμπλουτισμένων με ερωτήσεις κατανόησης) και διαδραστικών ασκήσεων. Οι βιντεοπαρουσιάσεις περιέχουν αφήγηση και υπότιτλους, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση τους από ακροατήρια με προβλήματα ακοής ή/και όρασης. Τέλος, δίνονται οδηγίες για ένα πρωτότυπο παιχνίδι εξομοίωσης που μπορούν να παίξουν οι μαθητές εντός της σχολικής αίθουσας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η δρομολόγηση πακέτων σε ένα TCP/IP δίκτυο, συνιστά μια σύνθετη διαδικασία και δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στους απλούς τελικούς χρήστες, που θέλουν για παράδειγμα να ανταλλάξουν μεταξύ τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για τους αυριανούς όμως επαγγελματίες που θα ασχοληθούν με τα δίκτυα υπολογιστών, η δρομολόγηση πακέτων και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία, στην εμβάθυνση θεμελιωδών εννοιών όπως αυτής της επικοινωνίας των δικτύων.

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριών που ανταλλάσσουν οι δρομολογητές ενός TCP/IP δικτύου είναι πολύ δύσκολη, λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου αλλά και εργαστηριακού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο, προσφέρει γραφικές αναπαραστάσεις των δύο εννοιών, διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης και βιωματική διδασκαλία μέσω παιχνιδιού εξομοίωσης εντός της σχολικής αίθουσας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Παρουσιάσεις εννοιών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Ασκήσεις κατανόησης - παιχνίδι εξομοίωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να δρομολογούν (με εξομοίωση) πακέτα TCP/IP διαβάζοντας απλοποιημένους πίνακες δρομολόγησης
  2. Να συμπληρώνουν (με εξομοίωση) απλοποιημένους πίνακες δρομολόγησης του πρωτοκόλλου RIP
  3. Να ενισχύσουν την ομαδοσυνεργατικότητά τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δίκτυα
δρομολόγηση
πακέτα
πρωτόκολλο
TCP/IP
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1. Για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού (βιντεοπαρουσιάσεις, διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης) απαιτείται προβολικό μηχάνημα (projector). 2. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού εξομοίωσης απαιτούνται απλά υλικά, όπως χαρτόνια, σπάγκος, χαρτοταινία, καπέλα τύπου τζόκεϊ.
Δημιουργός Σεναρίου: Μανώλης Σπανουδάκης (Εκπαιδευτικός)