Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο μαθητής θα γνωρίσει τα πιο συνηθισμένα αριθμητικά συστήματα και θα εντρυφήσει ιδιαίτερα στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, καθώς αυτό αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων στον Η/Υ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσει ο μαθητής τη δυαδική αναπαράσταση των δεδομένων στο εσωτερικό του υπολογιστή, καθώς και τη διαδικασία μετατροπής ενός δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Αριθμητικά Συστήματα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
15 λεπτά
Φάση 2: Δυαδικό σύστημα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 3: Μετατροπή δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 4: Μετατροπή δεκαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 5: Συνεργατική ανακεφαλαίωση μέσω παιγνιδιών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν το σύστημα στο οποίο ανήκει ένας αριθμός και να προσδιορίζουν τα ψηφία του.
  2. Να ερμηνεύουν τη θέση και να υπολογίζουν την αξία κάθε ψηφίου στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
  3. Να πειραματίζονται με μετατροπές θετικών ακεραίων αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό και αντίστροφα
  4. Να προβλέπουν αποτελέσματα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.
  5. Να συζητούν και να συνεργάζονται αρμονικά στην επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ψηφιακός υπολογιστής
Δυαδικό σύστημα
Δεκαδικό Σύστημα
Μετατροπές
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Πίνακας, Βιντεοπροβολέας και 1 Η/Υ ανά δύο μαθητές
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)