Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΙΨΗΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές της  ΣΤ` τάξης  Δημοτικού Σχολείου  στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης ανέλαβαν να ασχοληθούν με το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ειδικά με τα αρχαία Ολυμπιακά Αγωνίσματα, έχοντας ως αφόρμηση τη διεξαγωγή των αγώνων στη χώρα μας  για πρώτη φορά μετά το 1896.  Συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές, μέλη των ομάδων, στα πλαίσια της επικοινωνιακής διαδικασίας. Σκοπός, η παρουσίαση σε ppt (διαφάνειες)  της τεχνικής ρίψης του ακόντιου στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και η σύγκρισή της  με την σημερινή πραγματικότητα αλλά  και η αναπαράσταση του αθλήματος  από τους ίδιους τους μαθητές. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η γνωριμία των μαθητών με  τους  Ολυμπιακούς Αγώνες στο παρελθόν και συγκεκριμένα με το αγώνισμα  της αρχαιότητας,  της ρίψης του ακοντίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα κρατούν σημειώσεις, θα χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου, θα συνδιαλέγονται μεταξύ τους, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις απόψεις της ομάδας τους ή τις προσωπικές τους απόψεις κατά την παρουσίαση της εργασίας τους στην τελική συζήτηση .

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Ο ακοντισμός σήμερα και στην αρχαιότητα
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία διαφανειών για τον ακοντισμό
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 4: Αναπαράσταση της ρίψης ακοντίου
Χώρος Διεξαγωγής: Αυλή-Γήπεδο
5 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αυλή-Γήπεδο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ενημερωθούν οι μαθητές για τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο παρελθόν
  2. Να κατανοήσουν την δύναμη της συνεργασίας
  3. Να παίξουν και να χαλαρώσουν μέσα από την άθληση και την εκμάθηση της τεχνικής ρίψης
  4. Να εξοικειωθούν με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και με την αναζήτηση πληροφοριών
  5. Να ασκηθούν στη μελέτη και στην παραγωγή αφηγηματικών κειμένων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ευέλικτη Ζώνη
Ακόντιο
Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Δημοτικό Σχολείο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εκτός από την ύπαρξη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής (Εργαστήριο Πληροφορικής με σύγχρονο εξοπλισμό, laptop, videocamea, προτζέκτορας κ.α.), βασική προϋπόθεση είναι η εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικού με τον Η/Υ και τη χρήση του διαδικτύου, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, διαδικαστικά κωλύματα και εκνευρισμός. Θα χρειαστούμε επίσης και το μπαλάκι ρίψης αλλά και το ακόντιο που θα έχουμε φτιάξει με την βοήθεια γονέα ένα ακόντιο του αρχαίου ολυμπιακού αθλήματος (ξύλινο κοντάρι μήκους 170cm και με διάμετρο 3,5cm με την δερμάτινη λωρίδα που ονομάζονταν αγκύλη μήκους 40 cm) αλλά και ένα μεγάλο χώρο-γήπεδο- ρίψης ακοντίου.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ (Εκπαιδευτικός)