Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με το σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία του Κυκλαδικού πολιτισμού

Γνωστικά Προαπαιτούμενα

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα την εποχή του λίθου, έχουν κατακτήσει τους όρους και τις έννοιες: πολιτισμός, αρχαιολόγος, ανασκαφή, αρχαιολογικά ευρήματα, πλίθες, οικισμός, γεωργός, κτηνοτρόφος, όπλα, βραχογραφίες, κυνηγός, εργαλεία ,τέχνη, ειδώλιο. Επίσης έχουν εξασκηθεί στην επεξεργασία εικονογραφικού υλικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι μαθητές γνωρίζουν τη δομή της παραγράφου και τον τρόπο διατύπωσης επιχειρημάτων.

Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το κειμενογράφο Word και τα λογισμικά Tux Paint και Revelation natural art

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ώστε οι μαθητές, σαν μικροί ερευνητές, να ανακαλύψουν στοιχεία του Κυκλαδικού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Θέση και ονομασία Κυκλαδικού Πολιτισμού
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Οι ασχολίες των Κυκλαδιτών
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Κυκλαδίτες, ειρηνικός ή πολεμικός λαός
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Ας δούμε τι μάθαμε
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να γνωρίσουν τις καθημερινές ασχολίες των Κυκλαδιτών.
  2. Οι μαθητές να κατανοήσουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες.
  3. Οι μαθητές να γνωρίσουν την τέχνη των Κυκλαδιτών
  4. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το Word, με το λογισμικό tux paint και το revelation natural art
  5. Οι μαθητές να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κυκλαδικός πολιτισμός
ειδώλια
κυκλαδίτες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προτζέκτορας, φορητός υπολογιστής, εργαστήριο υπολογιστών, το οποίο διαθέτει ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένων, οι οποίοι θα έχουν εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα και λογισμικά. (κειμενογράφος word, tux paint, revelation natural art.)
Δημιουργός Σεναρίου: Πέτρος Μηλώσης (Εκπαιδευτικός)