Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ομάδες τροφίμων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ τάξης του γυμνασίου και έχει ως σκοπό αυτοί να αναγνωρίζουν τις ομάδες τροφίμων, τα θρεπτικά συστατικά και τη θερμιδική τους αξία. Επίσης, το σενάριο αποσκοπεί στην επαφή των μαθητών με τις αντιοξειδωτικές ουσίες, καθώς και με την ανάγκη για λελογισμένη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Αποτελεί συχνό φαινόμενο σε ορισμένους ανθρώπους κυρίως νεαρής ηλικίας η εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με προβληματική διατροφική συμπεριφορά όπως: η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, η πολύ αυξημένη ή η υπερβολικά μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, η συστηματική χρήση συμπληρωμάτων διατροφής κ.ά. Μέσω του αναπτυσσόμενου σεναρίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή και αναγνωρίζουν τις ομάδες τροφίμων, τα θρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα ή μη), τις αντιοξειδωτικές ουσίες και την αξία τους και δύνανται να οδηγηθούν σταδιακά στην υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
8 λεπτά
Φάση 1: Θρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα, μη θερμοδογόνα)
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 2: Υπολογισμός θερμίδων ενός τροφίμου
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Ομάδες τροφίμων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Αντιοξειδωτικές ουσίες - Συμπληρώματα διατροφής
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα
7 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να κατατάσσουν τα τρόφιμα στις διάφορες ομάδες τροφίμων
  2. Οι μαθητές να κατονομάζουν ποια είναι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
  3. Οι μαθητές να εξηγούν τις έννοιες θερμιδογόνα και μη θερμιδογόνα θρεπτικά συστατικά
  4. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν την αξία των αντιοξειδωτικών ουσιών
  5. Οι μαθητές να προτιμούν τη μετριασμένη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
θρεπτικά συστατικά
θερμιδογόνα
μη θερμιδογόνα
ομάδες τροφίμων
αντιοξειδωτικές ουσίες
συμπληρώματα διατροφής
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής για κάθε δύο μαθητές, Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)