Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κάπνισμα - Οινόπνευμα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο έχει διττό σκοπό. Πρώτον οι μαθητές να κατονομάζουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών για την ανθρώπινη υγεία και δεύτερον να διαμορφώσουν στάσεις και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που συμβάλλουν στη μείωση ή εξάλειψη της κατανάλωσής τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ έχει ως συνέπεια την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών παγκοσμίως. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, εφόσον δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Με το παρόν σενάριο επιχειρείται αφενός μεν οι έφηβοι να κατονομάζουν τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης αυτών των ουσιών, αφετέρου δε να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες θα συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσής τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Συνέπειες καπνίσματος - Παθητικό κάπνισμα
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 2: Διαστάσεις του καπνίσματος - Αιτίες έναρξης
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
12 λεπτά
Φάση 3: Επιδράσεις του αλκοόλ στην ανθρώπινη υγεία
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Αιτίες έναρξης της χρήσης αλκοόλ από τους νέους
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
8 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να κατονομάζουν τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος και του αλκοόλ στην υγεία
  2. Οι μαθητές να κατονομάζουν τις αιτίες που οδηγούν τους νέους στην κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ
  3. Οι μαθητές να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές ενάντια στην κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ
  4. Οι μαθητές να διαχωρίζουν τις έννοιες ενεργητικός και παθητικός καπνιστής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
τσιγάρο
νικοτίνη
κάπνισμα (παθητικό
ενεργητικό)
συνέπειες καπνίσματος
αλκοόλ
πρόληψη
εξάρτηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά δύο άτομα, internet browser και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)