Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο έχει ως σκοπό οι μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία της σύνταξης οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς και να κατονομάζουν τις πηγές εσόδων και εξόδων μιας οικογένειας. Επίσης, το σενάριο αποσκοπεί οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες αποταμίευση, επένδυση, χρεωστική και πιστωτική κάρτα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να αποδεκτούν ότι κάθε οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της προσφέρει το οικογενειακό της εισόδημα οφείλει να συντάσσει έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού μπορούν να διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές αποταμίευσης και επενδύσης, καθώς και ο τρόπος χρήσης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Πηγές οικογενειακού εισοδήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 2: Μορφές αποταμίευσης και επένδυσης
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
12 λεπτά
Φάση 4: Χρεωστική και πιστωτική κάρτα
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα
8 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις για το οικογενειακό εισόδημα
  2. Να εκτιμήσουν οι μαθητές τη σημασία του προγραμματισμού στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα
  3. Να σχεδιάσουν έναν μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό
  4. Να κατονομάζουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές αποταμίευσης και επένδυσης
  5. Να επιλέγουν οι μαθητές τον ορθό τρόπο χρήσης της πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
οικογενειακός προϋπολογισμός
έσοδα
έξοδα
αποταμίευση
επένδυση
χρεωστική κάρτα
πιστωτική κάρτα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά δύο άτομα, Εγκατεστημένο το λογισμικό Excel
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)