Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε: α) να διερευνήσουν και να μάθουν - μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης- τις αιτίες της εικονομαχίας, β) να μπορέσουν να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα της εποχής εκείνης μέσω της έρευνας και της αξιολόγησης πληροφοριών από πηγές εκείνης της εποχής και μέσω της διασταύρωσης των πληροφοριών τους, γ) να αποτυπώσουν σε διάφορα κειμενικά είδη τα αίτια και τις συνέπειες της σύγκρουσης εικονομάχων και εικονόφιλων, καθώς και το πώς "μεταφράζεται" στον σύγχρονο κόσμο η νίκη των εικονόφιλων και τέλος, δ) να βιώσουν, μέσα από τη διαδικασία της ενσυναίσθησης, την ένταση και τον φανατισμό της εποχής εκείνης και την αναγκαιότητα της συμφιλίωσης. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές:

α) να διερευνήσουν τα αίτια της εικονομαχίας και τις θέσεις των δύο πλευρών και να αξιολογήσουν τις συνέπειες της εικονομαχίας και

β) να συνδυάσουν τις σύγχρονες πρακτικές λατρείας και τις ορθόδοξες θρησκευτικές τελετές με την τελική επικράτηση των εικονόφιλων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Δημιουργία χρονογραμμής γεγονότων εικονομαχίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Καταγραφή επιχ/των των 2 πλευρών // αγώνας λόγων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Χωρισμός σε ομάδες & συμπλήρωση φύλλων εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 5: Δραματοποίηση σύγκρουσης και συμφιλίωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Διερεύνηση αιτιών και αξιολόγηση συνεπειών εικονομαχίας μέσω πηγών
  2. Κατανόηση ιστορικού ρόλου των δύο πλευρών μέσω πολυπρισματικότητας και ενσυναίσθησης
  3. Διερεύνηση επίδρασης της νίκης των εικονόφιλων στον σύγχρονο χριστιανικό κόσμο (πρακτικές λατρείας)
  4. Αναγνώριση διαφορετικών τεχνοτροπιών στη σύλληψη του Θείου
  5. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στην πρόσληψη των πληροφοριών από τις ιστορικές πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Εικονομαχία
εικονομάχοι
εικονόφιλοι
φάσεις Εικονομαχίας
ανεικονικές αντιλήψεις
αναστήλωση εικόνων
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ΗΥ σχολικού εργαστηρίου, προβολικό μηχάνημα και οθόνη προβολής, φωτογραφική μηχανή
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)