Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο βοηθά τους μαθητές ηλικίας 11-12 να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του animation. Η τεχνική του animation βρίσκει εφαρμογή στα κινούμενα σχέδια που τόσο αρέσουν στα μικρά παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν αλλά και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα καλό animation.

Παράλληλα τα παιδιά:

  • Μαθαίνουν βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας, όπως αντιγραφή, περιστροφή και αναστροφή.
  • Έρχονται σε επαφή με δομές επανάληψης, κατανοούν την αναγκαιότητά τους και τον τρόπο λειτουργίας τους
  • Μοιράζονται τα έργα τους και εμπνέονται από τα έργα των συμμαθητών τους

Απαραίτητη προϋπόθεση εκτέλεσης του σεναρίου αποτελούνε οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι μαθητές στο προγραμματιστικό περιβάλλον του  Scratch.

Όσες εικόνες στο σενάριο δεν είναι από το περιβάλλον του Scratch και έχουν αντιγραφεί από το Internet, δεν δεσμεύονται από άδεια χρήσης, είναι ελεύθερες για χρήση και βρίσκονται στους παρακάτω υπερσυνδέσμους :

Jumping Orca , Greece_flag , Christopher Columbus , Teasing . Η σχετική άδεια ελεύθερης χρήσης βρίσκεται εδώ

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Είναι γνωστή η λατρεία των παιδιών για τα κινούμενα σχέδια. Οι ήρωες τους είναι συνήθως ζώα ή φανταστικά πλάσματα, με αστεία μορφή που συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν τη συνέχεια των παραμυθιών. Τα παιδιά όμως δύσκολα μπορούν να συλλάβουν ότι τα κινούμενα σχέδια είναι στην ουσία μια γρήγορη εναλλαγή εικόνων (animation).

Το Scratch αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά την τεχνική του animation, καθώς διαθέτει μια μεγάλη γκάμα γραφικών (μορφών) αλλά και λειτουργιών . Έτσι, τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο μπορούν να φτιάξουν μόνα τους τα δικά τους animation και να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των κινουμένων σχεδίων.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
28 λεπτά
Φάση 1: Τι είναι το animation
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
17 λεπτά
Φάση 2: Πως κάνουμε animation στο Scratch
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Συγγραφή σεναρίων στο Scratch από τους μαθητές
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 4: Ζωγραφίζοντας και δικές μας εικόνες
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση απόκτησης & εμπέδωσης νέων γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να προσδιορίζουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα animation
  2. Οι μαθητές να διαπιστώσουν την άμεση εφαρμογή της τεχνικής του animation στα κινούμενα σχέδια
  3. Οι μαθητές να δημιουργούν διαφορετικές όψεις μιας εικόνας με βασικές ενέργειες επεξεργασίας εικόνας
  4. Οι μαθητές να φτιάξουν τα δικά τους animation με χρήση κατάλληλων σεναρίων στο Scratch
  5. Οι μαθητές να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αλλά και τη χρήση των δομών επανάληψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
animation
κινούμενα σχέδια
Scratch
δομή επανάληψης
περιστροφή
αναστροφή
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με το λογισμικό Scratch (Προτείνεται η έκδοση Scratch 2 ) , Μολύβι, γόμα, ψαλίδι , κόλλα
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)