Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το περιεχόμενο του σεναρίου χωρίζεται σε 5 φάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε 2 διδακτικές ώρες.  Στην 1η φάση οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες ψηφιακό – αναλογικό και τις συγκρίνουν. Στη 2η φάση γίνεται εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα και συσχέτισή του με την κωδικοποίηση των χαρακτήρων στον Η/Υ.  Στην 3η φάση οι μαθητές καλούνται να κωδικοποιήσουν μια σειρά από χαρακτήρες και να αποκωδικοποιήσουν μια φράση χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.  Στην 4η φάση γίνεται παρουσίαση των πολλαπλάσιων του byte και στη συνέχεια οι μαθητές υλοποιούν ασκήσεις υπολογισμού μεγέθους αρχείων και μετατροπής πολλαπλασίων του byte.  Τέλος, στην 5η φάση καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις κλειστού τύπου για αυτοαξιολόγηση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να  αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι ζουν σε μία ψηφιακή εποχή και να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών συσκευών όσον αφορά την αναπαράσταση των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Τέλος, να γνωρίσουν τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων στον υπολογιστή, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, τον κώδικα ASCII και τις μονάδες μέτρησης χωρητικότητας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αναλογικό - Ψηφιακό
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Δυαδικό Σύστημα - Κώδικας ASCII
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: bit - byte - πολλαπλάσια byte
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. να αντιληφθούν ότι ο Η/Υ αναπαριστά τα δεδομένα βάσει του δυαδικού συστήματος (0,1)
  2. να περιγράφουν πώς αναπαρίστανται οι χαρακτήρες σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή
  3. να περιγράφουν τι είναι το δυαδικό ψηφίο και να συσχετίζουν το bit με το Byte
  4. να κατονομάζουν τα πολλαπλάσια του Byte και να μετατρέπουν τα πολλαπλάσια του Byte σε άλλο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αναλογικό
ψηφιακό
bit
byte
ASCII
δυαδικό σύστημα αρίθμησης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με ενημερωμένα τα Java και Flash Player στο φυλλομετρητή, ώστε να εμφανίζονται σωστά εφαρμογές από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και από το Φωτόδεντρο. Στην ασφάλεια της Java καλό είναι να προστεθεί στο Exception Site List τα http://ebooks.edu.gr και http://photodentro.edu.gr
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)