Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό επιχειρεί να εισάγει τους μαθητές του Γυμνασίου στις βασικές έννοιες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της κοινωνικής κινητικότητας. Παρουσιάζονται τα είδη κοινωνικής διαστρωμάτωσης και κοινωνικής κινητικότητας και η σχέση τους με τους τύπους κοινωνιών, την κοινωνική ανισότητα και τις δυνατότητες ευκαιριών.

Η διάρκεια του σεναρίου εκτείνεται σε δύο διδακτικές ώρες και  διεξάγονται κατεξοχήν στο εργαστήριο Η/Υ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός και η αλληλεπίδραση με τους μαθητές διαρκής. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογικές τεχνικές όπως η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, οι διαθεματικές αναφορές, η ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση και δραστηριότητες εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για διαφοροποιημένες δραστηριότητες μέσα από διαφορετικά φύλλα εργασίας (που ανατίθενται σε ομάδες μαθητών ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους) και ενεργό /διαδραστική συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που κινητοποιούν το μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και προβληματισμό και ενισχύουν την ενεργητική και ερευνητική μάθηση.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές συχνά δεν αντιλαμβάνονται, σαν μη ορατό, το φαινόμενο της κατάταξής μας στην κοινωνία σε διαφορετικά στρώματα / τάξεις και τις συνέπειές του. Σημαντικό είναι επομένως να συνειδητοποιήσουν τις διαστάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, την επιρροή της στον τρόπο ζωής μας, την σύνδεσή της με κοινωνικές ανισότητες αλλά και τις ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας που δίνονται στα άτομα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη ή εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 2: KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: KOIΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα και Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να προσδιορίζουν τις έννοιες Κοινων. διαστρωμάτωση, Κοινων. Τάξεις, Κοινων. Κινητικότητα
  2. Να αναγνωρίσουν το συσχετισμό μεταξύ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των κοινωνικών ανισοτήτων.
  3. Να διακρίνουν τα είδη κοιν. κινητικότητας και να τα συσχετίζουν με τα συστήματα κοιν. διαστρωμάτωσης
  4. Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη και συνείδηση ως προς τον τρόπο και τα αίτια κοινωνικήςδόμησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Στρώματα
Τάξεις
Ιεραρχία
Ανισότητες
Κλειστά/Ανοικτά Συστήματα Διαστρωμάτωσης
Ισότητα Ευκαιριών
Κοινωνική Κινητικότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ (Η/Υ, projector, διαδίκτυο)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)