Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η διδασκαλία και η συζήτηση με τους μαθητές πρέπει να αναδείξει (α)τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, (β)τις θεσμικές και κοινωνικοπολιτικές αναγκαιότητες της εποχής που καθόρισαν τη σύστασή του και (γ)τη διεθνή οικονομικοπολιτική συγκυρία εκείνων των χρόνων, η οποία διαμορφώνει σχέσεις εξάρτησης των Ελλήνων και της Ελλάδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις εκείνης της περιόδου.

Επίσης, η διδασκαλία, αφού πρώτα αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας τα οποία περιγράφει το σχολικό βιβλίο του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α΄τάξης του Λυκείου και τα οποία πρέπει, βάσει όσων ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να εστιάσει στον διαχρονικό χρακτήρα εκείνων από αυτά που έχουν αρνητική υφή και, στη συνέχεια, να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συναρτώνται με τις συνθήκες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

α)Να γνωρίσουν τα κυριότερα προβλήματα που διατρέχουν τη νεώτερη ελληνική πολιτεία, β)να τοποθετηθούν κριτικά έναντί τους και γ)να αρχίσουν να σχηματοποιούν στη σκέψη τους τρόπους και προτάσεις γαι τον βαθμιαίο περιορισμό τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
17 λεπτά
Φάση 1: Χωρισμός σε ομάδες και διανομή φύλλων εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Συμβατική αίθουσα με θρανία διαταγμένα ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν χωρισμένοι σε 4 ομάδες
24 λεπτά
Φάση 2: Παρουσιάσεις μαθητών - επισημάνσεις διδάσκοντα
Χώρος Διεξαγωγής: Συμβατική αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο πληροφορικής με 12 Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Χωρισμός σε ομάδες και διανομή φύλλων εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει και video projector.
18 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στην ολομέλεια
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει και video projector.
40 λεπτά
Φάση 5: Σχολιασμός των παρουσιάσεων και προτάσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο με 8 έως Η/Υ συνδεδεμένους στο διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αντιληφθούν τις συνθήκες δημιουργίας του ελληνικού κράτους
  2. Να κατανοήσουν πώς αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν τα αρνητικά στοιχεία που το διέπουν έως σήμερα
  3. Να κατανοήσουν κριτικά τα στοιχεία της ελληνικής πολιτείας (ιδίως τα αρνητικά)
  4. Να μπορέσουν να προτείνουν τρόπους υπέρβασης των αρνητικών στοιχείων της
  5. Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική επεξεργασία των θεμάτων που διδάσκονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
γραφειοκρατία
συγκεντρωτικό κράτος
σχέσεις πολίτη-κράτους
ΑΕΠ
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με 12 Η/Υ, με σύνδεση στο διαδίκτυο και με video projector.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)