Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το Υλικό του Υπολογιστή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το Υλικό του Υπολογιστή

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Επιδεικνύοντας ένα πλήρες υπολογιστικό σύστημα του εργαστηρίου καλούνται οι μαθητές να αναγνωρίζουν το Υλικό του υπολογιστή. Γίνεται ο διαχωρισμός Υλικού - Λογισμικού. Κατανοούν τις έννοιες  μονάδες εισόδου,  μονάδες εξόδου. Μαθαίνουν για τη   χρησιμότητα των περιφερειακών για την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών. Γνωρίζουν τη λειτουργία της κεντρική μονάδας επεξεργασίας και τη χρησιμότητα αυτής. Επίσης θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:  Γιατί υπάρχει η ανάγκη της μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων; Που μπορώ να αποθηκεύσω μόνιμα τα δεδομένα μου; Ποια είδη Υπολογιστών υπάρχουν; Πώς εξειδικευμένες συσκευές εισόδου-εξόδου μπορούν να βοηθήσουν τα Α.με.Α;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
35 λεπτά
Φάση 1: Γνωρίζοντας τις συσκευές εισόδου-εξόδου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Η μνήμη του Η/Υ και τα αποθηκευτικά μέσα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Γνωρίζοντας τα είδη υπολογιστικού Συστήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής-
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξηγούν την έννοια Υλικό υπολογιστή , να αναγνωρίζουν την ΚΜΕ και τη χρησιμότητα της.
  2. να χαρακτηρίζουν μια συσκευή ως μονάδα εισόδου ή εξόδου.
  3. Να περιγράφουν τιςκυριότερες συσκευές εισόδου - εξόδου.
  4. Να ονομάζουν τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα ενός υπολογιστή
  5. Να ονομάζουν τα κυριότερα είδη υπολογιστικών συστημάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Υλικό (hardware)
προσωπικός υπολογιστής ( pc)
συσκευή εισόδου
συσκευή εξόδου
οθόνη
οθόνη αφής
εκτυπωτής
Σαρωτής
πληκτρολόγιο
αποθηκευτικά μέσα
ΚΜΕ
Είδη υπολογιστών
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)