Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ασφαλώς στο Διαδίκτυο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με μέτρο και σύνεση. Αρκετοί μαθητές δημοσιεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανεξέλεγκτα, χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο στον οποίο μπορούν να εκτεθούν.

Αφίσα την οποία δημιούργησε μαθητής δημοτικού σχολείου για τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας και Βίντεο (2015) με τίτλο: «Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω», της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ψηφιακό σενάριο εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Επικοινωνώ Ηλεκτρονικά» της Ε' τάξης δημοτικού, του προγράμματος σπουδών των δημοτικών με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ/1139/28-7-2010).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και να προστατευτεί από τους κινδύνους έκθεσης αυτών στο διαδίκτυο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Προσδιορίζω τα προσωπικά δεδομένα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή στο διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα
  2. Να αντιμετωπίζουν τη χρήση του Διαδικτύου με ευαισθησία σε θέματα προστασίας των προσωπ. δεδομένων
  3. Να εφαρμόζουν απλές πρακτικές συμβουλές για να προστατευτούν από τους κινδύνους στο Διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
προσωπικά δεδομένα
Αναγνώριση των κινδύνων που εγκυμονεί η παρουσίαση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής (σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας ή δύο μαθητές / υπολογιστή)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)