Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει με παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο την έννοια της επιλογής στην αλγοριθμική. Αποτελεί μία εισαγωγική δραστηριότητα που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Χρησιμοποιείται το περιβάλλον του Scratch με τη χρήση του οποίου επιχειρείται η ευχάριστη παρουσίαση της δομής επιλογής και η εμβάθυνση μέσα από τη δημιουργία κουίζ και παιχνιδιών (κρεμάλας).
 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση της δομής επιλογής μέσα από δραστηριότητες που στηρίζονται στην ανακαλυπτική μάθηση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Γνωρίζω τη δομή επιλογής μέσα από έτοιμο πρόγραμμα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργώ απλό πρόγραμμα με χρήση δομής επιλογής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργώ quiz με χρήση της δομής επιλογής.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Αυτοαξιολόγηση μέσα από παιχνίδι, συζήτηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Nα κατανοήσουν ότι η δομή επιλογής χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συμβεί κάτι υπό συνθήκη
  2. Να διαχωρίζουν πότε μια συνθήκη είναι αληθής και πότε ψευδής
  3. Να προσδιορίζουν τις εντολές που θα εκτελεστούν αν η συνθήκη είναι αληθής η ψευδής
  4. Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από τον Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δομή επιλογής
Scratch
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο το λογισμικό Scratch
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ (Εκπαιδευτικός)