Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αφορά απόσπασμα του κεφαλαίου με τίτλο "Το δίκαιο στη ζωή μας" από το βιβλίο της Πολιτικής Παιδείας της Β' Λυκείου. 
 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η παρούσα ενότητα είναι μέρος του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 6, με τίτλο "Το Δίκαιο στη ζωή μας".  Το σενάριο εξετάζει καταρχήν ένα από τα βασικότερα ζητήματα της νομικής επιστήμης: τη σχέση του δικαίου με την ηθική, δηλαδή τη μέση κοινωνική αντίληψη.  Οι δύο αυτές έννοιες είναι απολύτως διακριτές, είναι όμως σίγουρο ότι η πρώτη επηρεάζεται πολύ από τη δεύτερη.  Το δεύτερο σκέλος του σεναρίου εξετάζει την ερμηνεία των κανόνων δικαίου, που είναι και η κύρια εργασία ενός νομικού επιστήμονα.  Τέλος, εξετάζεται και το ζήτημα της ιεραρχίας των διαφόρων πηγών του δικαίου, έτσι ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται φράσεις όπως "ο νόμος είναι αντισυνταγματικός"κ.ο.κ., αλλά και να μπορεί να κρίνει την πολιτική εξουσία για τις επιλογές της.  Ένας ψηφισμένος από τη βουλή νόμος δεν αποτελεί αξίωμα "νομιμότητας", παρά ελέγχεται και οφείλει να συνάδει με ανώτερες αξίες που διέπουν την κοινωνία μας.

 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Διάκριση δικαίου και ηθικής
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Επίδειξη κανόνων δικαίου και ερμηνεία τους
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
45 λεπτά
Φάση 3: Επίδειξη κανόνων δικαίου και ιεραρχία τους
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν τους κανόνες ηθικής από τους κανόνες δικαίου
  2. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους ερμηνείας των κανόνων δικαίου
  3. Να μπορούν να συγκρίνουν τους κανόνες δικαίου μεταξύ τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ηθική
δίκαιο
ερμηνεία κανόνων
ιεραρχία πηγών
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: Ελισάβετ Δαλαμπύρα (Εκπαιδευτικός)