Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αδράτει το προς μελέτη υλικό του βασισμένο στην ενότητα 5.3 " Η μετανάστευση" , του σχ.βιβλίου "Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών", Β' Λυκείου .

Η διάρκεια του σεναρίου εξελίσσεται σε τρεις διδακτικές ώρες οι οποίες διεξάγονται τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας με χρήση προβολικού μηχανήματος, όσο και στην αίθουσα των υπολογιστών.  Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές διδασκαλίας , όπως η αφόρμηση ,η βιωματική μάθηση , η συμμετοχή των μαθητών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, τεχνικές οι οποίες έχουν στόχο  αφενός να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές τις προς μελέτη έννοιες αλλά ταυτόχρονα και  να προσεγγίσουν οι μαθητές   με ενσυναίσθηση  τις  ραγδαίες πληθυσμιακές μεταβολές που συντελούνται στις μέρες μας ,  εξ αιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης αλλά και του διογκούμενου προσφυγικού ρεύματος που εισρεέι στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Συρία.  

Επίσης , θα γίνει προσπάθεια να αρθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα σχετικά με τους μετανάστες-πρόσφυγες , και να αναπτυχθούν αντιστάσεις απέναντι σε παλιά και  νεοεκκολαπτόμενα εθνικιστικά κινήματα που αναβιώνουν εξαιτίας της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο εκπαιδευτικός υποκινεί και ενθαρρύνει στην μελέτη του απαιτούμενου διδακτικού υλικού και  επιχειρεί την ανατροφοδότηση μέσω   των κατάλληλων φύλλων εργασίας , ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών κυρίως μέσω  της έκφρασης των συναισθημάτων τους, ώστε να καλλιεργήθει η ενσυναίσθηση.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

 Με αφορμή και αφετηρία τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών στον 21ο αι για λόγους πολεμικούς, οικονομικούς , πολιτικούς και θρησκευτικούς, να προσεγγίσουν με ενσυναίσθηση οι μαθητές την έννοια του πρόσφυγα και του μετανάστη και παράλληλα να αντιταχθούν στην αναβιώση εθνικιστικών απόψεων , αντιλήψεων και συμπεριφορών. 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
40 λεπτά
Φάση 2: Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
45 λεπτά
Φάση 3: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
45 λεπτά
Φάση 4: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν οι μαθητές τον πρόσφυγα από τον μετανάστη
  2. Να προσδιορίζουν τις αιτίες της μετανάστευσης/προσφυγιάς και να κατανοήσουν τις συνέπειές τους
  3. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα μετανάστευσης-προσφυγιάς
  4. Να προβληματιστούν αναφορικά με αναβιούμενες εθνικιστικές αντιλήψεις , στάσεις , και συμπεριφορές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μετανάστης
πρόσφυγας
άσυλο
Ξενοφοβία
brain drain
κοινωνικό νταμπινγ,
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές, διαδίκτυο, προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: EYΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)