Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας (P-h)

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Παρατηρείται ότι οι μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης του Μηχανολογικού Τομέα και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων  ''Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών'' και ''Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού" συναντούν πολλές δυσκολίες στην κατανόηση του διαγράμματος P-h ενός ψυκτικού ρευστού. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το διάγραμμα P-h για την άντληση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ενός ψυκτικού μέσου. Το σενάριο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Χρησιμότητα του διαγράμματος P - h
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση των στοιχείων του διαγράμματος P - h
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Εφαρμογή με παραδείγματα
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Έλεγχος κατανόησης με κριτήριο αξιολόγησης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. - Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα τμήματα της καμπύλης κορεσμού.
  2. - Να αναγνωρίζουν τις περιοχές υπόψυκτου υγρού, υπέρθερμου ατμού και μίγματος υγρού-ατμού.
  3. - Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής πίεσης και σταθερής ειδικής ενθαλπίας
  4. - Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής θερμοκρασίας και σταθερής ξηρότητας
  5. - Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής ειδικής εντροπίας και σταθερής πυκνότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Διάγραμμα P-h
Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας
Ψυκτικό Ρευστό
Ψυκτικό μέσο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)