Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η «μεταβλητή» ως όρος χρησιμοποιείται από την επιστήμη των Μαθηματικών στις μαθηματικές εξισώσεις. Ως βασική έννοια της επιστήμης της Πληροφορικής, χρησιμοποιείται στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό. Οι μαθητές, ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόησή της και άρα στη χρήση της. Το παρόν σενάριο, που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στο εκπαιδευτικό πεδίο, βοηθά τους μαθητές στην αρχική κατανόηση και χρήση της μεταβλητής μέσω τεχνικών και πρακτικών εμπέδωσης που αξιοποιούν τις αισθήσεις της αφής και της όρασης αλλά και τη δημιουργική φαντασία τους, με τη χρήση προσιτών, οικείων και καθημερινών αντικειμένων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας της ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ και άρα στη χρήση της. Το παρόν σενάριο βοηθά τους μαθητές στην αρχική κατανόηση και χρήση της μεταβλητής μέσω τεχνικών και πρακτικών εμπέδωσης που αξιοποιούν τις αιθήσεις της αφής και της όρασης αλλά και της δημιουργικής φαντασία τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
2 λεπτά
Φάση 1: Κουτιά και αποθήκευση - χρήση μεταβλητών
Χώρος Διεξαγωγής: Στην αίθουσα διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
8 λεπτά
Φάση 2: Μεταβλητότητα και τύπος μεταβλητής
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
15 λεπτά
Φάση 3: Οι επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
20 λεπτά
Φάση 4: Ο έβδομος κανόνας - κατανόηση σε ομάδες
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
45 λεπτά
Φάση 5: Ανάκληση γνώσεων και τροποποίηση αλγορίθμων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - 2η διδακτική ώρα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μπορούν οι μαθητές να προσδιορίζουν την έννοια και την αναγκαιότητα χρήσης μια μεταβλητής.
  2. Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν την μεταβλητότητα και τον τύπο μιας μεταβλητής.
  3. Να μπορούν οι μαθητές να απαριθμούν τους επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών.
  4. Να μπορούν συνεργατικά οι μαθητές να εμπεδώσουν τον έβδομο κανόνα των μεταβλητών.
  5. Να μπορούν οι μαθητές να ανακαλούν τις γνώσεις περί μεταβλητών & να τροποποιούν απλούς αλγορίθμους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μεταβλητή
Scratch
σενάριο scratch
Αλγόριθμος
ΓΛΩΣΣΑ
τουβλάκια lego
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής, Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό Scratch ή/και φυλλομετρητή με πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.pseudoglossa.gr ή το λογισμικό ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ή το λογισμικό ΓΛΩΣΣΑ
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)