Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυνηγώντας τους θησαυρούς της Θήβας.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, η οποία συνδυάστηκε με τη 10η ΕΝΟΤΗΤΑ του IV κεφαλαίου από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) της Β΄Γυμνασίου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να εθιστούν οι μαθητές στη συνεργατική μάθηση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους.Παράλληλα να εντοπίσουν μυθικές και ιστορικές πτυχές της πόλης της Θήβας και  μέσα από διερευνητικές εργασίες να φωτίσουν την ιστορία του τόπου τους.Παράλληλα να διεισδύσουν στο παρελθόν της Θήβας μέσα από το απτό, ερχόμενοι σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας της πόλης(παλαιότερα μνημεία, αρχεία, εργαλεία και τοπικούς θρύλους).Ταυτόχρονα, ερχόμενοι σε επαφή με το τοπικό παρελθόν να προσεγγίσουν τα προβλήματα του τόπου τους και τις λύσεις που δόθηκαν σε παλαιότερες εποχές, αξιολογώντας καταστάσεις, συγκρίνοντάς τες με το παρόν και σφυρηλατώντας τους δεσμούς με τον τόπο στον οποίο ζουν.Τέλος να ενεργοποιηθούν δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση των διερυνητικών εργασιών.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη.
300 λεπτά
Φάση 2: Υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων.
Χώρος Διεξαγωγής: Στην πόλη της Θήβας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την ανθρωπογεωγραφία της πόλης της αρχαίας Θήβας.
  2. Να προβληματιστούν σχετικά με τη στερεότυπη εικόνα που προυπήρχε για τους Θηβαίους.
  3. Να προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση της άλογης βίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Εξοικείωση με τους θησαυρούς της αρχαίας Θήβας.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας ,Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Φύλλα εργασίας, Σχολικό εγχειρίδιο
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)