Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Περιγραφή κατασκευής μείζονων κλιμάκων με διέσεις και υφέσεις και ασκήσεις εύρεσης οπλισμών, για τους μαθητές της α' γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Εύρεση οπλισμού μείζονων κλιμάκων, με διέσεις και υφέσεις

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Μείζονες κλίμακες με διέσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ
40 λεπτά
Φάση 2: Μείζονες κλίμακες με υφέσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Παράρτημα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις
  2. Να είναι σε θέση οι μαθητές να βρίσκουν τον οπλισμό μιας μείζονας κλίμακας
  3. Να μπορούν οι μαθητές να βρίσκουν τη μείζονα κλίμακα ενός δοσμένου οπλισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κλίμακα
οπλισμός
διέσεις
υφέσεις
μείζονα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)