Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο βασίζεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιοι μαθητές στο δρόμο προς το σχολείο. Το προς προμήθεια DVD περιλαμβάνει συνολικά 5 περιπτώσεις σε πέντε διαφορετικές χώρες (Περού, Νεπάλ, Ιμαλάια, Σιβηρία και Κένια). Το σενάριο αναφέρεται στην περίπτωση του Περού. Το ντοκιμαντέρ είναι στη γερμανική γλώσσα, για το λόγο αυτό απαιτείται ταυτόχρονη μετάφραση κατά την προβολή και κατά συνέπεια και πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Η δημιουργία του σεναρίου αιτιολογείται ωστόσο από την υψηλή ποιότητα τόσο από άποψη τεχνικών προδιαγραφών όσο και από την άποψη του περιεχομένου. Οι μαθητές γνωρίζουν κάτω από ποιες δυσκολίες κάποια άλλα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Γνωρίζουν ενδιαφέροντα γεωγραφικά και πολιτισμικά στοιχεία χωρών, που δεν απαντώνται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπουν από κοντά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα συνειδητοποιούν ότι ο ρόλος του σχολείου είναι η μόρφωση και η μετέπειτα πραγματοποίηση των ονείρων του κάθε παιδιού. Τα ντοκιμαντέρ μεταφέρουν όλα αυτά τα μηνύματα και τις πληροφορίες με ιδιαίτερη ευαισθησία και οι πρωταγωνιστές μιλούν στη μητρική τους γλώσσα, εκφράζοντας με αμεσότητα τις δικές τους απόψεις και τα συναισθήματά τους.

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές το ντοκιμαντέρ ως καλλιτεχνική έκφραση με ρεαλιστικά στοιχεία, κατανοώντας τη δομή του μέσα από θέματα που άπτωνται της δικής του καθημερινότητας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο θέμα "Τι είναι το ντοκιμαντέρ"
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία ομάδων, διανομή ερωτηματολογίου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
53 λεπτά
Φάση 3: Προβολή ταινίας σε δύο φάσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα προβολής/τάξη
30 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
17 λεπτά
Φάση 5: Προεκτάσεις και αποτίμηση της δράσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Κατανόηση του ντοκιμαντέρ ως καλλιτεχνικό είδος
  2. Να κατανοήσουν τη δομή μιας ταινίας
  3. Να γνωρίσουν εκφραστικά μέσα της αναπαράστασης με εικόνες
  4. Να προσεγγίσουν το περιεχόμενο με την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων του
  5. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από το περιεχόμενο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
σχολείο
δρόμος
κίνδυνος
Περού
καλάμι
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Απαιτείται μια αίθουσα προβολών για το DVD για την εξασφάλιση της ποιότητας της εικόνας. Απαιτείται επίσης η αγορά του DVD με τίτλο "Die gefährlichsten Schulwege der Welt" . Η/Υ για την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από την ενασχόληση με το έργο και τις ομαδικές εργασίες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)