Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Πολλαπλασιασμός φυτών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Θα περιγραφούν και θα επιδειχθούν οι τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών. Επίσης θα αιτιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. Τέλος οι μαθητές/τριες θα κληθούν να συγκρίνουν τις δυο μεθόδους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εγγενούς και αγενούς τρόπου παραγωγής των φυτών, ώστε να είναι σε θέση να τα πολλαπλασιάζουν με την πιο κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με το σκοπό της παραγωγής

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Χαρακτηριστικά εγγενούς πολλαπλασιασμού
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Χαρακτηριστικά αγενούς πολλαπλασιασμού
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
10 λεπτά
Φάση 3: Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μπορούν να αναφέρουν και να αιτιολογούν τα χαρακτηριστικά του εγγενούς πολ/σμού
  2. Να μπορούν να περιγράφουν τρόπους αγενούς πολλαπλασιασμού φυτών
  3. Να μπορούν να συγκρίνουν τον εγγενή και αγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των φυτών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πολλαπλασιασμός
εγγενής
αγενής
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet. Σπόροι και μέρη ανθοκηπευτικών φυτών για επίδειξη στην τάξη
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)