Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η οικογένεια μου κι εγώ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μαθητοκεντρικό, πολυπολιτισμικό και διαφοροποιημένο σενάριο διδασκαλίας που με τη βοήθεια των ΤΠΕ θέτει στο επίκεντρο το να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του μαθητή για τις δομές της οικογένειας και τις μεταξύ τους σχέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γερμανόφωνες χώρες. Στο τέλος του σεναρίου ο μαθητής θα είναι σε θέση να παρουσιάζει μέλη της οικογένειας του, να δίνει πληροφορίες σχετικά με  αυτά και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις οικογένειες άλλων. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και βρίσκονται στη Γερμανία, σε μία οικογένεια που τους φιλοξενεί. Πώς θα επικοινωνήσουν με την εκεί οικογένεια, ώστε να γνωρίσουν τα μέλη της και αντίστοιχα να παρουσιάσουν τη δική τους οικογένεια; Στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας οι μαθητές θα μάθουν να ξεχωρίζουν τα μέλη της οικογένειας στη Γερμανική Γλώσσα ιδίως σε συνδυασμό με τα άρθρα και τις κτητικές αντωνυμίες δικός,-ή,-ό μου / δικός,-ή,-ό σου, γεγονός που συχνά τους δυσκολεύει.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Einstieg - Aufwärmphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
40 λεπτά
Φάση 2: Hinführungs- und Präsentationsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
30 λεπτά
Φάση 3: Erarbeitungsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
17 λεπτά
Φάση 4: Bewertung durch Spiel!
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
3 λεπτά
Φάση 5: Abschlussphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές μαθαίνουν τα μέλη της οικογένειας στα Γερμανικά.
  2. Οι μαθητές μαθαίνουν να δίνουν πληροφορίες για την οικογένεια τους και να παρουσιάζουν τα μέλη της.
  3. Οι μαθητές μαθαίνουν να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις οικογένειες τρίτων.
  4. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις κτητικές αντωνυμίες του ενικού αριθμού.
  5. Οι μαθητές μαθαίνουν να σχηματίζουν ερωτήσεις ολικής και μερικής αγνοίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)