Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, αλλά και ένα αρχείο σε μορφή excel, γίνεται μία παρουσίαση στους μαθητές της έννοιας "εκλογικό σύστημα". Αφού πρώτα παρουσιαστεί η ύλη του βιβλίου, στη συνέχεια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα άρθρα του Συντάγματος που σχετίζονται με την ανάδειξη των βουλευτών στις εθνικές εκλογές, καθώς και με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Τέλος, παρουσιάζεται μέσω του αρχείου excel η διαδικασία μετατροπής των ψήφων που συγκεντρώνουν τα κόμματα σε έδρες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται και η σπουδαιότητα, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κάθε εκλογικού συστήματος.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μία προσπάθεια να μάθουν οι μαθητές τι σημαίνει στην πράξη εκλογικό σύστημα και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εκπροσώπηση του εκλογικού σώματος και την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Σύνδεση με το σχολικό βιβλίο.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
10 λεπτά
Φάση 2: Το ελληνικό Σύνταγμα.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
10 λεπτά
Φάση 3: Ο εκλογικός νόμος.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
15 λεπτά
Φάση 4: Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
10 λεπτά
Φάση 5: Εφαρμογή - άσκηση.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη - σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. - Διεύρυνση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών με ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών
  2. Κατανόηση της εκλογικής διαδικασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εκλογές
εκλογικό σύστημα
πλειοψηφικό
αναλογικό
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαφανοσκόπιο, διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)