Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Se déplacer en ville

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο γενικός σκοπός αυτού του διδακτικού σεναρίου είναι η απόκτηση της ικανότητας από το μαθητή να αναζητά και να κατανοεί απλές πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνησή του στην πόλη καθώς και να χειρίζεται το διαδίκτυο προς όφελός του.

Υπάρχει πλήρης σύνδεση του σχεδίου διδασκαλίας με τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών γαλλικής γλώσσας και επιπλέον τους διευρύνει, ώστε να καταστήσουν την αποκτηθείσα γνώση επικοινωνιακή και χρηστική. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σχεδιάζετε με την τάξη σας να πάτε στο Παρίσι για μία εβδομάδα και να επισκεφθείτε το ιστορικό του κέντρο. Επειδή πρόκειται να περπατήσετε για να μετακινηθείτε, πρέπει να είστε σε θέση να θέτετε ερωτήσεις για το πώς θα βρείτε το δρόμο σας, αλλά και να κατανοείτε τις οδηγίες που θα σας δίνουν.

Με τη βοήθεια του διαδικτύου και διαδραστικών ιστοσελίδων, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο που αφορά στη μετακίνηση μέσα στην πόλη και θα είναι ικανοί να ζητάνε και να κατανοούν πληροφορίες κάθε φορά που έχουν ανάγκη να βρουν το δρόμο τους. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Écoutez et prononcez correctement!
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα ή το εργαστήριο πληροφορικής, αρκεί να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο
40 λεπτά
Φάση 2: Comment ça se conjugue?
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική τάξη ή το εργαστήριο πληροφορικής, αρκεί να διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο
40 λεπτά
Φάση 3: Trouvez votre chemin!
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα ή το εργαστήριο πληροφορικής, αρκεί να διαθέτουν σύνθεση στο διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. 1. Να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εξοικείωση με τη γαλλική προφορά
  2. Να μάθουν ενεργώντας
  3. Να μάθουν να συνεργάζονται (ομαδοσυνεργατική εργασία)
  4. Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τα άρθρα και τις προθέσεις κίνησης
  5. Να μπορεί να κάνει διάλογο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλωσσικές δομές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μετακινούμαι
τοπικά επιρρήματα
ρήματα μετακίνησης
ερώτηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Φορητοί υπολογιστές στην τάξη ή τερματικά στο εργαστήριο πληροφορικής, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΑ (Εκπαιδευτικός)