Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

À la recherche du temps passé

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η συγκεκριμένη πρόταση απευθύνεται σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου δεδομένου ότι έχουν βασικές γνώσεις της γαλλικής και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τον αόριστο για να τοποθετούν τη διήγησή τους στο παρελθόν. Όλες οι δραστηριότητες αυτού του σεναρίου έχουν σκοπό να εξοικειώσουν τους μαθητές στην κατανόηση και τη χρήση του αορίστου μέσα από ένα τραγούδι. Το αυθεντικό αυτό κείμενο είναι σε ενεστώτα χρόνο. Πώς μπορεί αυτό να μεταφερθεί στον αόριστο; Τι δηλώνει αυτός ο χρόνος; Όλες οι ομάδες αφού μελετήσουν τον αόριστο, θα κληθούν να γράψουν  τους δικούς τους στίχους. Εκτός από τη μεταφορά των κειμένων αυτών στο παρελθόν, οι μαθητές θα εξάγουν κανόνες σχετικά με τη χρήση και την σημασία του αορίστου, όπως επίσης να επενδύσουν τα κείμενα με εικόνες και ήχο. και να δημιουργήσουν βίντεο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

   Η συγκεκριμένη πρόταση απευθύνεται σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου δηλαδή σε μαθητές ηλικίας από 12-15 ετών,  δεδομένου ότι έχουν βασικές γνώσεις της γαλλικής και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τον παρελθοντικό χρόνο του αορίστου  για να τοποθετούν τη διήγησή τους στο παρελθόν.

     Πιο συγκεκριμένα, αν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ του α' τεύχους της μεθόδου Action fr.-gr.1 που οι μαθητές διδάσκονται στην Α' και την Β' τάξη του Γυμνασίου και του γ' τεύχους Action fr.-gr.3 που οι μαθητές διδάσκονται στη Γ' Γυμνασίου μεσολαβεί κενό (ουσιαστικά δηλαδή λείπει η μέθοδος Action fr.-gr.2), η ενότητα που αφορά στον παρελθοντικό χρόνο του αορίστου κρίνεται απαραίτητο να καλυφθεί.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Συλλογή και επιλογή υλικού από διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές και laptop
45 λεπτά
Φάση 2: Εκπόνηση εργασιών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές και laptop
45 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές και βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. 1. Να διηγούνται γεγονότα με τη βοήθεια του αορίστου
  2. 2. Να κατανοήσουν τη χρήση του αορίστου
  3. 3. Να εξαγάγουν κανόνες και συμπεράσματα για τη μορφή και και τη σημασία του αορίστου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Passé Composé
raconter au passé
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές ή laptop και βιντεοπροβολέα
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καραμάνου (Εκπαιδευτικός)