Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία animation με το GIMP και εφαρμογής πολυμέσων με το Wink

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 3 διδακτικές ώρες. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και η πρότερη εμπειρία τους πάνω στην επεξεργασία εικόνας με παραπλήσια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας θα αξιολογηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να προσαρμόσει τον χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής: «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α τάξης γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.2: Επεξεργασία εικόνας, σχεδίου, βίντεο και δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών της 1ης Θεματικής ενότητας «Υλικό - Λογισμικό και εφαρμογές». Σύμφωνα με το ΠΣ το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής. Στο πλαίσιο των ποικίλων εργαστηριακών δραστηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Δημιουργία αρχείου GIF
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 2: Καταγραφή οθόνης με το πρόγραμμα Wink
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Τροποποίηση flash αρχείου με το Wink
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία βίντεο παρουσίασης με το Wink
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση των παρουσιάσεων των ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να δημιουργούν (με το Gimp) αρχείο animation τύπου GIF από ένα δοσμένο σύνολο εικόνων.
  2. Να καταγράφουν (με το Wink) την οθόνη του υπολογιστή τους σε ένα αρχείο βίντεο.
  3. Να περιγράφουν τη σχέση fps (frames per second), ποιότητας και μεγέθους ενός αρχείου βίντεο.
  4. Να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής εργασίας.
  5. Να αναπτύξουν προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
gif
animation
video
screen capture
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας απαιτείται η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής όπου σε κάθε υπολογιστή θα αντιστοιχεί μια δυάδα μαθητών/τριών. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε όλο το ηλεκτρονικό υλικό του σεναρίου να είναι διαθέσιμο “off line” οπότε η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι προαιρετική για τους υπολογιστές των μαθητών. Ο υπολογιστής του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ηχεία και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο για την “on the fly” επίδειξη (youtube: αναζήτηση και αναπαραγωγή) ή παρουσίαση πληροφοριών (Wikipedia), όπου και όταν κριθεί σκόπιμο από τον εκπαιδευτικό (π.χ στο πλαίσιο της αφόρμησης) Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση των λογισμικών GIMP και Wink και να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας ένας φάκελος με τα αρχεία εικόνων που θα επεξεργαστούν οι μαθητές/τριες, τα αρχεία βίντεο που θα αναπαράγουν, καθοδηγούμενοι πάντα από το φύλλο εργασίας που θα τους διανεμηθεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προβολικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού ή λογισμικό διαμοιρασμού οθόνης για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρουσιάζει, όποτε κρίνει, στοχευμένες ενέργειες στο περιβάλλον εργασίας των δυο λογισμικών αλλά και να αναπαραχθεί ο βίντεο οδηγός (tutorial) με τη λειτουργία του προγράμματος Wink, όπως προβλέπει το σενάριο.
Δημιουργός Σεναρίου: Λουκάς Κουκουτσίδης (Εκπαιδευτικός)