Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν διδακτικό σενάριο καλύπτει 3 διδακτικές ώρες σε καθεμιά από τις οποίες υλοποιείται μία από τις συνολικά 3 φάσεις του σεναρίου. Η 1η φάση αφορά την οικοδόμηση γνώσεων σχετικών με τη φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμασιών μέτρησης. Στη 2η φάση διεξάγονται οι δοκιμασίες μέτρησης ενώ στην 3η φάση αξιολογείται η φυσική κατάσταση κάθε μαθητή/τριας και εξάγονται συμπεράσματα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η σταδιακή μείωση από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού μέχρι και το λύκειο και η αποξένωση των μαθητών από τη φυσική δραστηριότητα, επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14, σύμφωνα με τα οποία προέκυψε ότι το 30-50% των μαθητών δεν εμφανίζει ικανοποιητικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Υπό το πρίσμα των παραπάνω ευρημάτων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την φυσική κατάσταση, την αξιολόγηση και βελτίωσή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: Δοκιμασίες μέτρησης της φυσικής κατάστασης
Χώρος Διεξαγωγής: Στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή το γυμναστήριο
45 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν τη φυσική κατάσταση.
  2. Να αναγνωρίζουν τα οφέλη από τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.
  3. Να βιώσουν τις δοκιμασίες μέτρησης της φυσικής κατάστασης.
  4. Να ερμηνεύουν τη φυσική τους κατάσταση.
  5. Να εξοικειωθούν με τους τρόπους βελτιώσης της φυσικής τους κατάστασης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φυσική κατάσταση
δύναμη
αντοχή
ευλυγισία
σωματική σύνθεση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εγκαταστημένο το λογισμικό Κότινος. Λεπτά στρώματα και χρονόμετρο (μέτρηση μυϊκής αντοχής). Λεπτά στρώματα, κιβώτια με κλίμακα μέτρησης (μέτρηση ευλυγισίας). Αυτοκόλητη ταινία για τον καθορισμό της αρχικής θέσης και κιμωλία για να σημαδευτεί το σημείο προσγείωσης (μέτρηση εκρηκτικής δύναμης) . Χειροδυναμόμετρο (μέτρηση στατικής δύναμης). Μετροταινία 20 μ. και αυτοκόλητη ταινία για τον καθορισμό της απόστασης, πηγή αναπαραγωγής για τα ηχητικά σήματα και αρχείο ήχου για το παλίνδρομο τεστ (μέτρηση αντοχής). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή κάποιων μετρήσεων, παρέχονται οδηγίες για ανάλογη προσαρμογή του σεναρίου.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)